کمیسیون فروش «انجام میدم»

برای خریداران در «انجام میدم» هیچ کمیسیونی درنظر گرفته نشده‌است.

ارائه‌دهندگان خدمات در ارائه و فروش خدمات خود با انجام میدم وارد شراکت می‌شوند و درآمد حاصل از هر سفارش بین کاربر (برای انجام کار و تحویل خدمت) و انجام میدم (برای توسعه و نگهداری سیستم، پشتیبانی و جذب مشتریان بیشتر) تقسیم خواهد شد.

سهم کاربر (فروشنده) در حالت عادی 81 درصد خواهد بود و در صورت تحویل به موقع سفارش، با توجه به سطح فروشندگی، از 5 تا 8 درصد از مبلغ سفارش نیز به فروشنده اعطا می‌شود. یعنی سهم کاربر با توجه به سطح فروشندگی‌اش می تواند تا 89 درصد ارتقا یابد.

کاره‌های «تحویل آنی» نیاز به مراجعه فروشنده برای تحویل ندارند و به دلیل سرعت در تحویل احتمال فروش بیشتری هم خواهند داشت؛ به همین دلیل کمیسیون سایت برای این دست کاره‌ها، مستقل از سطح فروشندگی 34 درصد است و هدیه‌ی تحویل به موقع برای این کاره‌ها موضوعیت ندارد.

جزئیات را در جدول زیر مشاهده نمایید:

کمیسیون انجام میدم
فروشنده‌ی سطح عادی
فروشنده‌ی سطح یک
فروشنده‌ی سطح دو
فروشنده‌ی سطح حرفه‌ای
فروشنده‌ی سطح ویژه
19%
هدیه‌ی تحویل به موقع5%6%7%8%8%
کمیسیون انجام میدم
با احتساب هدیه‌ی تحویل به موقع
14%13%12%11%11%
سفارش‌های خود را به موقع تحویل دهید تا هم درآمد بیشتری داشته‌باشید و هم سوابق بهتری کسب نمایید.
مبلغ پرداختی برای سفارش، دقیقن مبلغ کاره یا پروژه اختصاصی است که این مبلغ پس از تکمیل سفارش و تایید توسط خریدار، بعد از کسر کمیسیون سایت در حساب فروشنده شارژ میگردد.