معرفی پروژه‌ی اختصاصی

زمان و مبلغ این پروژه‌ها با توافق خریدار و فروشنده (و با توجه به محدودیت سطح فروشندگی فروشنده) توسط ایشان تعیین می‌گردد.

پس از ثبت سفارش توسط خریدار، انجام سفارش همانند سفارشات عادی شروع می‌شود و در انتها نظر خریدار درخصوص سفارش تحویلی در سوابق فروشنده درج می‌گردد. توجه داشته باشید که شروع انجام کار باید منوط به ثبت و پرداخت سفارش باشد. به این معنی که سفارشی متناظر با پروژه‌ی اختصاصی مربوطه در صفحه مدیریت فروشِ فروشنده و نیز صفحه خریدهای منِ خریدار ایجاد شده باشد.

فقط فروشندگانی امکان پذیرش و انجام پروژه‌های اختصاصی را دارند که در صفحه‌ی «مدیریت کاره ها» امکان دریافت درخواست برای انجام پروژه‌های سفارشی را برای خود فعال کرده‌باشند.


فعال کردن دریافت پروژه اختصاصی

فرآیند درخواست پروژه‌ی اختصاصی و آغاز انجام آن به شکل زیر است:

3
فروشنده با توجه به مذاکراتی با خریدار داشته، قرارداد یک پروژه‌ی اختصاصی را ایجاد می‌کند تا مشتری در صورت تمایل سفارش خود را برای آن ثبت نماید.
  • توجه داشته باشید که لزومی ندارد خریدار برای پروژه ی اختصاصی درخواست مستقیمی ثبت کند (البته ارتباط طرفین پیش از ثبت پروژه اختصاصی الزامی است). فروشنده در صورتی که پذیرش پروژه‌های اختصاصی را فعال کرده باشد و کاره‌ی فعالی داشته باشد، می‌تواند از گزینه‌ی ایجاد پروژه‌ی اختصاصی روی هر کدام از پیام های خریدار و یا دکمه «ایجاد پروژه اختصاصی برای x» در صفحه سفارش استفاده نماید.
ایجاد پروژه اختصاصی
ایجاد پروژه اختصاصی
ایجاد پروژه اختصاصی
ایجاد پروژه اختصاصی

مراحل انجام سفارش، شامل پرداخت آنلاین، ارتباط بین خریدار و فروشنده، تحویل سفارش، شرایط لغو و ... مشابه سفارش‌های عادی مربوط به کاره‌ها است.

توجه داشته باشید که شرایط خاص برای هر پروژه‌ی اختصاصی توسط خریدار و فروشنده قابل تعیین است که باید در اطلاعات صفحه‌ی پروژه‌ی اختصاصی آورده شود. (مثلا محدودیت در تعداد اصلاحات پروژه تحویلی یا عدم پذیرش پروژه در صورت گذشتن از یک تاریخ مشخص یا ... ) در صورت بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، حل اختلاف توسط کارشناسان «انجام میدم» فقط و فقط براساس توضیحات مندرج در صفحه‌ی پروژه‌ی اختصاصی انجام خواهد شد.