mehrdad_babaei
100% نظر مثبت
از 1 سفارش
50% نرخ لغو فروش ها
خریدی را لغو نکرده

پروفایل « mehrdad_babaei »

  •   از گیلان
  •   عضویت در انجام میدم : 8 ماه و 12 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : امروز
  •   گلایه از این کاربر

کارشناسی مدیریت بازرگانی-دانش آموخته ی مهندسی محیط زیست-
دانشجوی روانشناسی-نویسنده

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

mehrdad_babaei
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی