توضیحات کاره

نوشتن متون ادبی کوتاه و بلند و داستان کوتاه در تمامی ژانرها (عاشقانه - اجتماعی - سیاسی - مناسبتی - قصار و...) با المان ها و نثر دلخواه شما (فنی و سنگین - محاوره ای و عامیانه) ناب و تکان دهنده و تامل برانگیز با بهترین کیفیت ممکن و در کوتاهترین زمان.

نمونه ای از داستان:

"مانیک دپرسیو"
کم کم به فاجعه هم عادت میکنی...!
گاهی شور شور و گاهی بی نمک.گاهی سرد سرد و گاهی سوزان.مانیک دپرسیو...!
گویا با دو نفر کاملا متفاوت رودررویی.یک شخص آرمانی که دائم برایت رویا میبافد و قول و قرار میگذارد و از عشق و احساس میگوید و یک شخص دیگر مثل مترسک بی حس و بی حرکت.
حلول 2 روح در یک بدن...!
نمیدانی عاشق روح اولی یا منزجر از روح دوم!
مثل برزخ...مثل دوراهی...
کار به جایی میرسد که به چشم و دل و عقلت شک میکنی!
کم کم روح دوم بر روح اول در نبرد حق علیه باطل چیره میشود و تو میمانی و تلفات این جنگ نابرابر با روح و جسمی کشته و مجروح...
پایان تلخ و تلخی بی پایان هر دو سهم توست در این گردش خلاف کعبه ی روزگار بی رحم...
زخمهایت را مرهم نگذار تا به دست فراموشی نسپاری این جراحت عمیق را...
زخمی از کارزار جنگ دور شو تا رد پای خونینت عبرتی باشد برای خودت و همگان...
کم کم به فاجعه هم عادت میکنی...!

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

pdf & word
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mehrdad_babaei