توضیحات کاره

توجه کنید که فقط آزمون های هر بخش و آزمون نهایی ارائه می شود.

آزمون به ترتیب هر بخش می باشند. جواب تمامی آزمون ها بصورت گزینه ای میباشند.

دوره های دیجیتال مارکتینگ از آن دوره هایی است که در ایران بسیار برگزار می شود و جزء مشاغلی است که طرفداران زیادی دارد. همچنین برخی از افراد همین دوره دیجیتال گاراژ گوگل را با همان درس ها و آزمون ها تدریس می کنند و به علت اینکه مدرک آن از گوگل دریافت می شود، مبالغ بسیار زیادی را برای این دوره ها دریافت می کنند و افراد شرکت کننده فقط فقط به دلیل مدرک آن در این دوره ها شرکت می کنند.

دوره دیجیتال مارکتینگ گاراژ گوگل دوره ای است که بصورت رایگان بصورت آنلاین برگزار می شود. به اینصورت که شما پس از ورود و شروع دوره گاراژ طبق فیلم ها و درس هایی که یاد میگیرید، در انتهای هر بخش آزمون از مطالب درس می باشد. این دوره دارای 156 درس و 26 بخش می باشد. همچنین در آخرین آزمون گوگل که آزمون اصلی و نهائی می باشد و دارای 40 سوال سخت است، با پاسخگوئی به حداقل 32 سوال و کسب امتیاز 80 درصد، مدرک گوگل دیجیتال گاراژ را دریافت می کنید.

نکته ای که در مورد آزمون نهائی می باشد، این است که اگر به کمتر از 32 سوال پاسخ دهید و کمتر از 80% امتیاز دریافت کنید، باید 10 ساعت صبر کنید تا مجددا بتوانید این آزمون را پاسخ دهید.

از آنجا که این مسیر طولانی است و هر شخصی توانائی و یا وقت آن را ندارد که 156 درس را بگذارند و به آزمون های انتهایی در بخش جواب دهد، از دریافت این مدرک معتبر سر باز میزنند..

پس از کسب موفقیت در 26 بخش، به آزمون نهایی می رسید.

اگر می خواهید مدرک توسط بنده دریافت شود و جواب ها ارائه شود، حتما افزودنی کاره را هم سفارش دهید

اگر می خواهید فقط مدرک را داشته باشید، می توانید پروژه اختصاصی ایجاد کنید. هزینه مدرک 2،000،000 تومان میباشد.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پاسخ آزمون های آخر هر بخش و آزمون نهایی دوره

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای جواب آزمون های هر بخش و آزمون نهایی   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.