توضیحات کاره

مهم ترین اصل برای ارائه محتوای عالی، داشتن یک استراتژی محتواست. در استراتژی محتوا ما همه موارد مربوط به تولید محتوا، اعم از نیازهای سازمانی و شخص درخواست کننده محتوا، مخاطبان هدف، هدف تولید محتوا، نوع محتوای مؤثر بر آن جامعه هدف ویژه، نحوه درگیری مخاطب با محتوا و در نهایت نحوه سنجش و ارزیابی محتوا را مورد بررسی قرار داده و ترسیم می کنیم. پس از آن در تقویم محتوا زمان های دقیق مورد نیاز تولید، توزیع و ارتقای محتوا را مشخص کرده و شروع به کار میکنیم. قدم گذاشتن در دنیای محتوا، بدون داشتن «استراتژی» همانند قدم گذاشتن در دریا، بدون داشتن حتی یک روز تجربه شناگری است. تولید محتوا یک امر تخصصی است و وظیفه استراتژیست محتوا مشخص کردن خط مشی ها، روش ها و هم چنین شاخص های کنترلی است. من برای شما و هدفی که برای رسیدن به آن نیازمند «محتوا» هستید، راه و روش و استراتژی ترسیم می کنم. یادتان نرود که به قول ست گادین، دیگر امروز هیچ نوع دیگری از بازاریابی،غیر از «بازاریابی محتوایی» باقی نمانده است و اگر بخواهیم ارتباط خوب و مؤثر با مشتری برقرار کنیم، نیازمند محتوا هستیم. 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از رد و بدل شدن صحبت های اولیه، ابتدا چند سؤال مهم از مشتری پرسیده می شود که به شرح ذیل است:

1) در چه زمینه ای فعالیت می کنید و مشتریان شما کیستند؟

2) مشتریان شما بیشتر در چه رده سنی و از کدام مناطق جغرافیایی هستند؟ جنسیت و میزان تحصیلات مشتریان محتوای شما در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.

3) پس از سؤالاتی به همین سادگی، پرسونای مخاطب به مشتری تحویل می شود که قرار است برای این پرسونا محتوا تولید شود. 

4) در این مرحله پلتفرم مورد نیاز مشتری و هم چنین نیازسنجی وی برای حضور در یک فضای خاص اینترنتی، اعم از شبکه های اجتماعی، وب سایت ها یا حتی فضاهای غیراینترنتی آفلاین انجام می شود. 

5) برنامه و تقویم تولید محتوا به همراه متن کامل استراتژی محتوا به مشتری تحویل می شود. 

6) مشتری برای نحوه کنترل تأثیرگذاری محتوا، شش ماه پس از تحویل پروژه، همراهی شده و در طی این مسیر باید و نبایدها و تغییرات لازم در استراتژی تا نیل به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. پس از آن آموزش مشتری کامل شده و میتواند بنا به دستورالعمل ارائه شده از سوی استراتژیست محتوا، باقی راه را خودش بپیماید. در صورتی که مشتری مایل به تمدید قرارداد باشد، ما هم چنان در کنار وی خواهیم ماند. (به عنوان خدمت ویژه و به پاس قدردانی از فضای دلپذیر سایت «انجام میدم» این مدت بدون قرارداد یک سال و باقرارداد مجدد دو تا پنج سال هم قابلیت تمدید دارد. )

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***