zheshmati.heshm-25

پروفایل « تارا حشمتی »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 4 ماه و 1 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۲ ماه پیش
  •   گلایه از این کاربر

طراحی داشبردهای مدیریتی برای سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

zheshmati.heshm-25
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی