tt3788-54
100% نظر مثبت
از 1 سفارش

پروفایل « ترانه طاهری »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 3 سال و 4 ماه و 7 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۲ ماه پیش
  •   گلایه از این کاربر

در حال تحقیق و بررسی برای ایجاد یک سیستم آموزشی هستم و آمتده همکاری با دوستان متخصص

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

tt3788-54
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی