pmd1383

پروفایل « zohir »

  •   از سمنان
  •   عضویت در انجام میدم : 1 سال و 11 ماه و 12 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

از آن جایی که سابقه زیادی در انجام امور تایپ دارم قادرم تایپ فارسی را زمانی کوتاه به انجام برسانم.

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

pmd1383
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی