nasimtabibza-95

پروفایل « nasimtabibza-95 »

  •   از مرکزی
  •   عضویت در انجام میدم : 6 ماه و 30 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

طبیب زاده هستم .
پروژه های صنعتی و دانشجویی مدلسازی در رشته مکانیک انجام میدهم .
با نرم افزار کتیا
مانند : قطعات و مکانیزم ها متحرک سازی درفتینگ و نقشه های دو بعدی و رندر گیری
همچنین مشاوره و برنامه ریزی درسی و کنکور

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

nasimtabibza-95
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی