mahro598
100% نظر مثبت
از 1 سفارش

پروفایل « zamin »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال و 8 ماه و 30 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

موضوعات آموزشی را چه بصورت شفاهی و چه بصورت کتبی ، به خوبی ارایه میدهم.

کاره های برتر « zamin »

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

mahro598
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی