توضیحات کاره

این هزینه برای 150صفحه می باشد به ازای هر صفحه اضافی 500تومان به مبلغ افزوده می شود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

صفحه اضافی   +500 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های صفحه آرایی کتاب