توضیحات کاره

من دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش مرمت شهری در دانشگاه علم و صنعت ایران هستم .

طرح هایتان را به من بسپارید تا با نرم افزار معروف اسکچ اپ جان بگیرند و سه بعدی شوند.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های zarisadeghi68