توضیحات کاره

فایل های صوتی شما در کوتاهترین زمان ممکن به فایل word تبدیل میشود.تمامی نکات دستور فارسی و علائم نگارشی در فایل مورد نظر رعایت میشود.

در صورت وجود کلمات تخصصی و انگلیسی اگر صدای فایل ارسالی واضح باشد نوشته خواهد شد.در غیر این صورت جای کلمه مورد نظر خالی گذاشته شده و به مشتری اعلام میگردد که در کدام قسمت از فایل کلمه نامفهوم بوده و نوشته نشده است.

 

تا 15 دقیقه در یک روز انجام میشود و به قیمت 5000 تومان.

برای هر 3 دقیقه ی اضافه تر، هنگام ثبت سفارش، تعداد افزودنی را متناسبا انتخاب نمایید.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل word & PDF تقدیم حضور مشتریان محترم خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های zahra.e1-78