توضیحات کاره

هر جز، قرآن 5000 تومان

ختم قرآن در 30 روز 150000 تومان

سه سوره (یس ، الرحمن و واقعه ) 3000 تومان

یکدور تسبیح 1000 تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ختم قران150000 تومان

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  ختم قرآن +30 روز +150,000 تومان
  یک جزء +2 روز +5,000 تومان
  برای 1 دور تسبیح   در 2 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های yasaman_2019