توضیحات کاره

هر نوع پوستر و بنری رو مطابق با سلیقه شما طراحی میکنم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل با هر پسوندی که بخواهید بهتون تحویل میدهم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های fat.vs