توضیحات کاره

طراحی لوگو برای کسب و کار شما و یا برای شخص شما

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل 5 اتود 

و 1 اتود نهایی در نرم افزار

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 5 اتود روی کاغذ و 1 اتود نهایی در سیستم   در 4 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Visan