توضیحات کاره

 انواع نقشه های معماری و مکانیکی و ... انحام میپذیرد و قیمت آن متناسب با تعداد شیت ها می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متناسب با درخواست شما فایل تنظیم میشود ( pdf ,dwg , ...) کار ها شامل ترسیم انواع نقشه های معماری و مکانیکی و ... انحام میپذیرد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های aliir3za