توضیحات کاره

تنظیم قرارداد بین دو شخص حقیقی یا حقوقی که شامل موافقتنامه و کلیه مفاد آن می باشد.شرایط خصوصی وسایر پیوستها که بعد از دریافت اطلاعات طرفین قرارداد تنظیم تایپ و ارایه می گردد.برای تنظیم هر قرارداد یکصد هزار تومان دریافت میگردد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf   4 صفحه ای شامل متن قرارداد

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از قرارداد تنظیم شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های vadiati_mrv_-5