توضیحات کاره

تبدیل فایل های تلگرام شما به لینک قابل دانلود، مدت دانلود 7 روز

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

لینک مستقیم دانلود فایل مورد نظر با امکان دانلود تا 7 روز

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    هر عدد فایل بیشتر   +1,000 تومان
    برای یک عدد فایل   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های usersa-46