توضیحات کاره

خدمات مربوط به بازدید فیک طلگرام

ویو فیک طلگرام تک پست هر هزار بازدید 700 تومان

ویو خودکار کانال (توضیحات:هر پستی در کانالتون بزارید همان لحظه نسبت به سرعتی که در قبل سفارش مشخص کردید زده میشه بدون هیچ مشکلی و کاملا اتوماتیک) هر کا ویو اتوماتیک برای هر پست شما 600 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نسبت به نوع سفارش 

بازدید فیک کانال یا بازدید خودکار کانال (سفارش فقط از طریق پروژه)

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    برای انجام این کاره از ربات استفاده می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های UnNaMePrO