توضیحات کاره

ما می توانیم در کمترین زمان برای شما انواه شرکت ها را داخلی و بین المللی ثبت نماییم . قیمت گذاری براساس نوع شرکت شما و سهام اولیه متفاوت می باشد. 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از انجام کار مشخصا موارد زیر تحویل شما می گردد: 
اگهی تاسیس
اساسنامه
شرکتنامه

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای مشاوره ارسال اطلاعات و انجام اولیه   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.