توضیحات کاره

قیمت برای یک صفحه 20000 و برای یک خط 1000 میباشد.

{برای صفحات زیاد تخفیف شامل میشود}

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از ثبت سفارشتان مطالب خواسته شده را به صورتی که بخواهید{تایپ شده /فایل pdf/ فایل word / فایل rar } تحویل میدهم.

  • از زبان: سایر (طبق توضیحات کاره)
  • به زبان: سایر (طبق توضیحات کاره)
  • نوع ترجمه: تخصصی سایر رشته ها (طبق توضیحات کاره)

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های mohi