توضیحات کاره

دوستان گرامی 

مشتریان عزیز :

لطفا قبل از ثبت سفارش نکات ذیل را مطالعه نمایید :

 

1.فقط  زبان فارسی طراحی میشود

2.برای هر سفارش 2 مورد طراحی میشود و پس از انتخاب یک مورد از دو مورد طراحی ، 1 مورد درخواست اصلاح در خصوص طرح انتخابی  به صورت رایگان انجام می گردد و در صورت درخواست تغییرات بیشتر بایستی سفارش اختصاصی ثبت گردد و به ازای هر تغییر 50% هزینه ، دریافت میگردد.

3.فقط یکی از طراحی ها قابل ارسال و یا هر تغییر بر روی آن انجام خواهد شد و در صورت درخواست هر دو طراحی می بایستی هزینه جداگانه پرداخت گردد.

4.در صورت عدم پسند هر دو طراحی و همچنین تغییرات اعمال شده میتوانید سفارش را لغو کرده و یا با پرداخت هزینه های فوق الذکر به همکاری ادمه دهید.

5.قبل از ارائه تائید کتبی مشتری به هیچ عنوان فایل PNG یا JPG و یا هر پسوند آشکار ارائه نمی گردد.

6. فقط پسوند های PNG و JPG قابل ارائه می باشد و در صورت پرداخت مبلغ فایل PSD نیز قابل ارسال خواهد بود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پسوند های قابل ارائه :

PNG ، JPG 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های designGFX