توضیحات کاره

متنهای کوتاه نمایشی برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی با هدف آموزش و فرهنگسازی

سناریوی انیمیشن کوتاه برای برنامه های تلویزیونی

هرگونه متن برنامه ای مانند نریشن برای فیلمهای مستند و ...

نوشتن متن پلاتو برای مجری

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از متن تهیه شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  هر متنی با حدود 800 کلمه 7 روز 75,000 تومان
نوشتن نریشن برای فیلمهای مستند و برنامه های دیگر   +75,000 تومان
نوشتن متن پلاتو برای مجری   +20,000 تومان
متن هرگونه برنامه رادیویی و تلویزیونی   +20,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.