توضیحات کاره

پروژه های اکسل  شمارو طراحی میکنم ..............................................................

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایلی ک شما مشتری عزیز نیاز دارید رو تحویل میگیرین

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه   2 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.