توضیحات کاره

من برای شما و فرزندتون یک عکس یادگاری بسیار زیبا از شما یا فرزندتون کنار بازیکنان فوتبال تهیه کنم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک عکس یادگاری زیبا از شما یا فرزندتون کنار بازیکنان معروف فوتبال

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های taghavi.h.1-11