توضیحات کاره

قیمت هر صفحه پاورپوینت بستگی به حجم کار و نوع موضوع انتخابی شما می باشد

به طور متوسط صفحه ای از دو هزارتومان تا سه هزارتومان می باشد.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

موضوع مورد نظر

متنی که باید از روی آن پاور درست شود یا توضیحاتی در مورد موضوع داده شده 

حداکثر صفحاتی که می خواهید داشته باشد

شماره صفحه داشته باشد یا خیر

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از پاورپوینت طراحی شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های taghavi-24