توضیحات کاره

ویو استوری (تمام استوری هابیشتر از 10تا نباشد )فیک:11000تومان

ویو استوری واقعی(تمام استوری هابیشتر از 10تا نباشد ):15000تومان

ویو استوری ها جهت دریافت هماهنگی کنید. 

ویو لایو به اندازه 60دقیقه:500000

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ویو استوری (تمام استوری هابیشتر از 10تا نباشد )فیک:11000تومان

ویو استوری واقعی(تمام استوری هابیشتر از 10تا نباشد ):15000تومان

ویو استوری ها جهت دریافت هماهنگی کنید. 

ویو لایو به اندازه 60دقیقه:500000

سایر خدمات جهت تبلیفات دارای تبلغات ها مختلف مقداری از کار ها در بیو گرافی می باشد

  • نوع لایک ها: واقعی، غیرواقعی
  • موقعیت جغرافیایی: ایرانی، بین المللی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

ویو لایو به اندازه 60دقیقه: +1 روز +500,000 تومان
ویو واثعی ترکیبی و خالص +2 روز +15,000 تومان
ترافیک سایت 1000عدد +5 روز +35,000 تومان
برای 2 هزار بازدید   در 4 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.