توضیحات کاره

لایک  ارزان خارجی فیک :8500تومان 

لایک واقعی خارجی :14000تومان

لایک واقعی ایزانی:فیک 9800تومان

لایک واقعی ایرانی :15000تومان 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

لایک  ارزان خارجی فیک :8500تومان 

لایک واقعی خارجی :14000تومان

لایک واقعی ایزانی:فیک 9800تومان

لایک واقعی ایرانی :15000تومان 

  • نوع لایک ها: واقعی، غیرواقعی
  • موقعیت جغرافیایی: ایرانی، بین المللی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از نرم افزار های سکه ای استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های tabligatanboh