توضیحات کاره

قیمت گذاری براساس طراحی تبلیغاتی و تعرفه طراحی بصورت آنلاین تعیین گردیده است.

طراحی کارت ویزیت دو رو : 50 هزار تومان

ست اداری شامل : کارت ویزیت ، کارت پرسنلی، سربرگ A4، سربرگ A5، پاکت نامه ملخی، پاکت نامه A4، پاکت نامه A5، کاور سی دی، فاکتور اختصاصی : 300 هزار تومان

طراحی کاتالوگ ( قالب کلی)

طراحی جلد کاتالوگ (شامل رو، پشت جلد و عطف) و طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ (یونیفرم) : 300 هزار تومان

طراحی کاتالوگ ( صفحات داخلی)

هزینه طراحی صفحه های داخل برای هر صفحه :20 هزار تومان

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های : لایه باز و اینکه بستگی به درخواست مشتری داره

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های starbaran