توضیحات کاره

قیمت تایپ فارسی 1 تا 10 صفحه (تا 2500 کلمه) تحویل 1 روزه قیمت هر صفحه استاندارد 700 تومان

قیمت تایپ انگلیسی 1 تا 10 صفحه (تا 2500 کلمه) تحویل 1 روزه قیمت هر صفحه استاندارد 850 تومان

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
  • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی، ترکی
  • تحویل به صورت: word، pdf، سایر (مطابق توضیحات کاره)

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های sp.seif