توضیحات کاره

من براتون کلمات پر تکرار متن را با تعداد تکرار(بطور مثال شما میخواهید کلماتی که در متن بیشتر از پنج بار تکرار شده را جدا کرده) با این کار شما میتوانید بهترین کلمات کلیدی و برچسب برای متن خود پیدا کرده.در نظر داشته باشید که صفحات متن شما می تواند از یک صفحه تا هر تعداد صفحات که بگویید انجام بدم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کلمات پر تکرار در متن براساس تعداد دفعات که شما میخواهید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر متن   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.