توضیحات کاره

متن مورد نظر شما با توجه به موضوع یا کلماتی که میخواهید در متن گنجانده شود آماده شده و در قالب یک فایل ورد به شما تحویل داده می شود قیمت پایه برای یک متن 200 کلمه ای هست
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 متن مورد نظر شما در قالب یک فایل ورد به شما تحویل خواهد شدو در صورت نیاز ویرایش می شود

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  نمونه ای از متن نوشته شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  هر 100 کلمه اضافی +5 روز +50,000 تومان
  برای 200 کلمه   در 14 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.