توضیحات کاره

با موضوع انتخابی شما براتون شعر میگم.

این شعر هم برای سایت «انجام میدم» :

کار کردن مایه ی آسودگی ست

کار،معنابخش جان وزندگی ست

یک نفر با گوی و میدان آمده

طالب کاری،بیا ! نان آمده !

کارها را خوب "انجامش بده"

هرسفارش را به خواهانش بده

یأس را از جسم و جانت دور کن

زندگی را غرق حال و شور کن

راه و رسم زندگی،با "بخت" نیست

خوش درخشیدن،چنان هم سخت نیست

هرچه داری از هنر ها رو بکن

این جهان را با خودت همسو بکن

تو شروع کن،مابقی از لطف اوست

یک قدم بردار و بسپارش به دوست...

تا خدا باشد غمی در سینه نیست

غیر از او روزی رسان بنده کیست

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شعر یا ترانه مورد نظر شما در یک فایل ورد
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های sjam86