توضیحات کاره

روش کار ما : به ازای دریافت هر 100000بازدید = 270 هزار تومن

200000 بازدید = 500 هزار تومن

 از هر آی پی 1 بار تا 5 بار و یا حتی بیشتر بازدید فرستاده می شود.
بله بازدید ها واقعی هستند.
. بازدید ها از 15 ثانیه تا 2 دقیقه در سایت باقی می مانند.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های را از قبیل صحیح بودن ای پی ها و واقعی بودن آن ها 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های sinasaedi