توضیحات کاره

انجام پروژه های دانشجویی در مثطع کارشناسی به صورت کامل و قابل اطمینان و قیمت پایه برای پروژه های کارشناسی چهل هزار تومان و برای پروژه های ارشد و دکتری به صورت توافقی با مشتری صورت خواهد گرفت

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمامی فایل های مورد نیاز برای پروژه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  پروژه های کارشناسی و سبک 3 روز 40,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های sina7676.enggin-33