توضیحات کاره

در هر پروژه می توان کلیه مراحل طراحی ٣ بعدی به همراه نقشه هاى قطعه نهایی و فایل هاى منتاژ شده را تحویل داد 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

در صورتی ک اطلاعات اولیه در اختیار نباشد و تنها نوع قطعه از طرف مشتری بیان شود +2 روز +20,000 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.