توضیحات کاره

طراحی مهر خاتم برای نام شما یا عبارت و اسم دلخواهتان
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل مهر خاتم به رنگ مشکی بدون پس زمینه برای قرار دادن روی تصاویر دلخواه شما و یک فایل مهر خاتم شما روی برگه قدیمی با پایه مهر
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mahmoud Alaei