توضیحات کاره

هر شماره مجازی 3000 هزار تومان میباشد که میتوان با آن بازاریابی یا خدمات مجازی انجام داد و در هاتگرام عضو شد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک عدد شماره مجازی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های shayan2744