توضیحات کاره

ساخت چندین اکانت اینستاگرام با استفاده از یک ایمیل

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک پاور پوینت 4 صفحه ای

نوع محتواهای ارسالی: پاورپوینت،  
حجم کل محتوای ارسالی: 1/3مگابایت

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های یادبگیر/ رشد کن / یاد بده