توضیحات کاره

هر ساله چند میلیون دانش آموز برای ورود به دانشگاه خود را آماده می کنند تا با قبول شدن در یک دانشگاه و رشته خوب بتوانند در آینده یک شغل خوب پیدا کرده و از طریق درآمدی که از آن شغل خواهند داشت به اهداف خود دست یابند.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های ranginkaman7