توضیحات کاره

سرفصل های کتاب
کتاب شامل دو فصل است:
 فصل اول آموزش FumeFx و انجام سه پروژه؛
فصل دوم آموزش RayFire و انجام دو پروژه؛

درخواست دهید تا بخشی از کتاب را برای شما ارسال کنم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.