توضیحات کاره

من شما راهنمایی می کنم که بتوانید اختراع و ایده خود را به چه طریقی به ثبت برسانید و بتوانید برای اختراع خود سرمایه گذار پیدا کنید.
 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

به صورت توضیحات متنی
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.