توضیحات کاره

150پیشنهاد برای خوداشتغالی وکارآفرینی شما که با توجه به علاقه خود انتخاب می کنید البته تعدادی از این پیشنهادات نیاز به سرمایه نداردبه علاوه نکاتی با عنوان

5شغلی که قبل از شروع کارآفرینی باید تجربه کرد و

7توصیه برای بقا در نخستین سال کارآفرینی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل 87صفحه ای pdf 

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سایر کاره های shahhosein-99