توضیحات کاره

لایک و بازدید پست های شما افزایش می یابد و طبق قانون جدید اینستاگرام لایک بیشتر برابر با مشاهده پست برای فالورهای بیشتری خواهد بود.
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 لایک پست های شما افزایش می یابد و طبق قانون جدید اینستاگرام لایک بیشتر برابر با مشاهده پست برای فالورهای بیشتری خواهد بود
  • افزایش ممبر به: گروه
  • نوع ممبرها: واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: فعال
  • نوع لایک ها: واقعی
  • موقعیت جغرافیایی: بین المللی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از نرم افزار و سایت های دیگر به صورت واسطه ای استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای هر صد لایک پست های اینستاگرام   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.