توضیحات کاره

با توجه به ماهیت وظیفه محوله، مشخصات و حجم سفارش مشتری برآورد هزینه پایه به شرح زیر محاسبه می گردد. با توجه به حجم کار و همکاری مستمر در نحوه محاسبه تخفیف مناسبی در نظر گرفته می شود.

ترجمه زیر نویس هر دقیقه --- 6000تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بصورت عادی تحویل پروژه به شرح زیر قابل ارائه است، چنانچه مشتری درخواست ویژه ای داشته باشد در صورت امکان اعمال می گردد:

ترجمه زیر نویس --- فایل ویدیو+فایل محتوا متنی

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  1 دقیقه ترجمه از روی زیر نویس 1 روز 6,000 تومان
  ویدیو بین 3تا5دقیقه +1 روز +20,000 تومان
  ویدیو بین 5تا 10 دقیقه +1 روز +35,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.