توضیحات کاره

 مهر خاتم با لوگو و اسم شما با طراحی اختصاصی و تایپو گرافی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل اصلی کار با کیفیت بالا برای چاپ و ساخت مهر

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های sbahranifard