توضیحات کاره

ویراستاری حرفه‌ای در دو بخش صوری و زبانی انجام می‌شود. در ویراستاری صوری بیشتر به ظاهر نگارش متن می‌پردازیم مانند املای درست واژگان، سرهم، جدا یا نیم‌جدانویسیِ صحیح و نیز به‌کارگیری مناسب نشانه‌گذاری‌ها مانند نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه، نشانۀ عاطفی و ... . همۀ این موارد را بر پایۀ دستور خط فرهنگستان و نیز فرهنگ املایی خط فارسی، مصوب فرهنگستان انجام می‌دهیم و چنانچه به مواردی بربخوریم که در این منابع راهکار خاصی برای شیوۀ نگارش آن‌ها گفته نشده باشد به منابع معتبر دیگر رجوع می‌کنیم با این رویکرد که بتوانیم براساس معیارهایی قاعده‌مند متنی یکدست، فاخر و آراسته به خدمت مشتریان گرامی ارائه دهیم. در صورتی که متن دارای ارجاع ‌دهی باشد در ارجاع‌ها حتی‌المقدور برپایۀ نظام ارجاع‌دهی شیکاگو به صورت صحیح، ارجاع‌نویسی‌ها، پانویس‌ها و فهرست منابع را آماده می‌کنیم اما  با توجه به نوع متن می‌توانیم از نظام‌های ارجاع‌دهی برون‌متنی هم استفاده کنیم.
از سوی دیگر در ویراستاری زبانی به مشکلات و پیچیدگی‌های متن می‌پردازیم و اشکالات مرسوم معنایی و زبانی را با راهکارهای مناسب زبان فارسی برطرف می‌کنیم تا یک متن روان، شیوا و فارسی به دست دهیم. با این ترفندهای می‌کوشیم ابهام را هر چه کمتر و شیوایی را بیشتر کنیم، راهکارهایی مانند نزدیک کردن اجزای اصلی جمله، شامل نهاد و گزاره، شکستن جمله‌های طولانی و تبدیل آن‌ها به جملات کوتاه‌تر و ساده‌تر، جایگزینی جملات پس‌پرداز با جملات پیش‌پرداز، یافتنِ کژتابی‌ها و از میان بردن آن‌ها و ...

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متنی روان، شیوا و علمی مطابق با دستور خط فارسی و فرهنگ املایی مصوب فرهنگستان

کار شما در سریع‌ترین زمان انجام داده می‌شود

برای سفارش‌های طولانی‌ تخفیف داده می‌شود

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از ویراستاری انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های kamranshakouri