توضیحات کاره

ست اوراق اداری مجموعه‌ای هستن که شما در طول روز برای انواع نامه‌نگاری‌های سازمانی و کلیه اسناد اداری‌تون بهش احتیاج دارید که شامل اوراق زیر هستند.
*  سربرگ جهت مکاتبه و نگارش نامه‌های اداری و رسمی.
*  کارت ویزیت جهت معرفی شغل و ارائه راه‌های تماس با شما یا مجموعه شما.
*  پاکت نامه یا پاکت A4 و A5 جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و...
*  برگه یادداشت جهت یادداشت‌های غیر رسمی که معمولاً از پرت کاغذ در چاپ بدست می‌آید.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پاکت نامه ملخی،‌ کارت ویزیت دو رو فارسی یا با ترجمه انگلیسی، سربرگ A4 و A5 ، پاکت A4 و A5 ، پاکت CD

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های samadi.ma-87